De toeristische blog van Picardisch Wallonië

Gebruikscharter

De Wapiblog is een nieuwe ruimte gewijd aan het toerisme in Picardisch Wallonië. Dankzij deze ruimte kunnen diverse soorten inhoud online gezet worden: foto’s, video’s, audio en artikels. Deze blog wordt aanvankelijk opgestart in het kader van een project van het “Maison du Tourisme” van Picardisch Wallonië. Het team verzorgt de verhalen, fotoreportages, video’s en interviews om deze streek te promoten.

Het staat iedereen vrij om commentaar te geven bij de verschillende voorgestelde onderwerpen en zo bij te dragen tot de blog. Door het posten van een commentaar moet elke bijdrager zich moreel verbinden tot het naleven van bepaalde regels, naar inhoud en naar vorm.

Naar de inhoud

De commentaren vormen een openbare ruimte waar de lezers van de blog uitgenodigd worden om verduidelijkingen, oordelen, suggesties of argumenten aan te brengen, uitsluitend in het kader van de onderwerpen die in de blog aan bod komen. In het kader van het gebruik van de commentaren is elke betrokkene verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud, welke die ook zij (teksten, beelden, klank, video, enz.).

Dit moet een plaats voor positieve contacten blijven. Gelieve te vermijden:

 • Agressieve of gewelddadige commentaar, beledigingen en obsceniteiten, beledigingen met een raciaal of homofoob karakter, persoonlijke afrekeningen, aanzetten tot geweld, revisionistische of negationistische uitspraken, uitspraken in verband met pornografie, pedofilie of die de privacy schenden.
 • Illegale inhoud volgens de van kracht zijnde wetgevende of reglementaire bepalingen.
 • Flaming, het plaatsen van identieke of zeer gelijkaardige boodschappen door één of meerdere bezoekers om de blog te verzadigen of de betrokkenen te pesten.
 • Muiterij vanwege bepaalde betrokkenen, gericht tegen andere.
 • Het vrijwillig gebruike van een reeds bestaand pseudoniem of het invoeren van een ongeldig e-mailadres om de identiteit van de betrokkene te verbergen (de e-mailadressen worden nooit gepubliceerd).
 • Boodschappen met een publicitair of commercieel karakter.
 • Integrale kopieën van persartikelen, artikels gepubliceerd op andere blogs of editoriale inhoud of commentaren afkomstig van andere sites en fora of commentaren gepost door de andere betrokkenen van deze blog.

Naar de vorm

 • Schrijf geen beledigende afkortingen, SMS-taal, hoofdletters of fonetisch schrift.
 • Geef de voorkeur aan een beknopt en respectvol taalgebruik.
 • Gebruik geen grove taal of slang.
 • Let op de lettertekens en de indeling in alinea’s.
 • Vermijd het verkeerd gebruik van benadrukkingstekens (vet), links en citaten.
 • Verzorg uw spelling en grammatica.

Modereren

Het modereren van de opmerkingen is enkel bedoeld om misbruiken te vermijden van het gebruik van de functie “een opmerking publiceren”. Deze vormt in elk geval geen censuur.
De commentaren worden a posteriori gemodereerd door het Maison du Tourisme van Picardisch Wallonië. Als uitgever oefent dit een exclusief recht uit op het schrappen van een publicatie indien deze niet strookt met het gebruikscharter, hetgeen mag gedelegeerd worden aan de moderators naar keuze. Ze hoeven geen reden op te geven voor hun keuzes noch de schrijvers van de commentaar daarvan op de hoogte te brengen.

Als u vaststelt dat een boodschap niet strookt met de opgesomde regels in dit charter of als de inhoud ervan ongepast is, gelieve dit dan zo nauwkeurig te melden aan het redactieteam.