De toeristische blog van Picardisch Wallonië

Credits

Uitgever

La Maison du tourisme de la Wallonie picarde
20, Placette aux oignons
7500 DOORNIK
www.visitwapi.be

Informatie, uitgever en gegevens

Nicolas Plouvier, directeur Valorisation du territoire.
IDETA
Rue Saint Jacques, 11
BE-7500 Doornik
Tel.: +32 69 35 42 85
www.ideta.be

Grafisch en ergonomisch ontwerp

Médiakod
Negundo Innovation Center
Rue du progès 13
7503 Froyennes
www.mediakod.com

Financiering

Het project wordt gefinancierd in het kader van het Europese programma INTERREG IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.
bandeau Interreg Tourisme

Inhoud en verantwoordelijkheid

De op de website weergegeven inhoud wordt uitgewerkt door het intercommunale agentschap IDETA of door gastredacteurs.
Het “Maison du Tourisme” van Picardisch Wallonië treft alle nodige maatregelen om de internetgebruikers een kwalitatieve dienstverlening te bieden met betrouwbare, exacte en volledige informatie. Het “Maison du Tourisme” van Picardisch Wallonië kan echter niet de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid garanderen van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld. Bijgevolg wijst het “Maison du Tourisme” van Picardisch Wallonië alle verantwoordelijkheid af voor onjuistheden, onnauwkeurigheden of weglatingen wat betreft de informatie die op deze site beschikbaar is. Bovendien kan het “Maison du Tourisme” van Picardisch Wallonië in geen geval aansprakelijk worden geacht voor het gebruik of de interpretatie van de informatie op de site.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij sturen uw persoonsgegevens niet door naar andere bedrijven.
IDETA is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die op deze site verzameld worden en staat klaar voor alle vragen via info@visitwapi.be (of per post op het volgende adres: rue Saint Jacques, 11 – BE-7500 Doornik – België)

Verzamelen van uw persoonsgegevens

U kunt onze blog bekijken zonder enige informatie te moeten doorgeven. Er worden u wel inlichtingen gevraagd als u zich inschrijft voor de toeristische newsletter van Picardisch Walloniê, Wapi News, of als u een opmerking wil publiceren.
Eens deze gegevens verzameld zijn, gebeurt het dat wij uw gegevens bewaren om u desgevallend toeristische informatie te kunnen bezorgen over onze streek of acties. U kunt daar met een eenvoudig verzoek bezwaar tegen aantekenen.
Wanneer u uw gegevens invult, bewaren wij deze in een bestand (database) dat enkel door onze diensten toegankelijk is. Wij geven uw gegevens niet door aan andere bedrijven.
U beschikt over het recht op inzage, wijziging, rechtzetting en schrapping van uw gegevens. Het volstaat om daarvoor een e-mail te sturen naar info@visitwapi.be

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om:

  • Te antwoorden op uw vragen (vragen, contactverzoeken, brochures, …)
  • Statistieken op te stellen over de herkomst van de vragen die ons via de site bereiken (van het type “80% van de vragen komt uit Europa”)
  • U te informeren over promotie-acties, nieuwigheden of suggesties betreffende de teams, de sites, de operators, de evenementen en andere instellingen of organisatoren met toeristische of culturele doeleinden.

Uw gegevens zullen in geen geval doorgegeven of verkocht worden aan een extern bedrijf. Dat garandeert bescherming tegen elke vorm van commerciële “aanval” of elk ander kwaadwillig gebruik van uw gegevens (spam, enz.)

Toegang tot uw persoonsgegevens

Vanzelfsprekend respecteren wij de Belgische wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (omzetting van een Europese richtlijn). Deze wet beschermt u tegen misbruik. U hebt onder meer het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw gegevens en om ons te vragen deze te wijzigen of uit het bestand te schrappen. Het volstaat dit ons per e-mail te verzoeken. Wij respecteren de aanbevelingen van de Privacycommissie die onder de Federale regering van België valt.

Verzamelen en anlyseren van niet-persoonlijke statistieken

Net zoals voor alle websites verzamelt onze server automatisch niet-persoonlijke gegevens zoals datum en tijdstip, besturingssysteem, de trefwoorden die gebruikt werden om ons te zoeken, enz.
Wij gebruiken deze statistieken om onze site te verbeteren door deze aan de behoeften van de gebruiker aan te passen.
Zo kunnen wij achterhalen dat “50% van de bezoekers de website na 20 seconden verlaat” maar niet dat “meneer A zo laat de site heeft bezocht en deze verlaten heeft nadat hij drie pagina’s had bekeken”.
Deze statistieken vormen dus geen aanslag op uw privacy.